Warte uwagi


tekst alternatywny

tekst alternatywny

Kontakt

Adres:
ul. Kościuszki 31
58-150 Strzegom
tel/fax: (074) 8550233
e-mail: ogolniak@wp.pl
adres skrzynki: epuapzsostrzegom

Sekretariat

Czynny:
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Księgowość

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Rekrutacja 2021

REKRUTACJA 2021 W LO STRZEGOM

ULOTKA REKLAMOWA NA ROK SZKOLNY 2021/22OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2021/22


I A/1
KLASA HUMANISTYCZNA. DZIENNIKARSKO-MEDIALNA
I PRAWNICZA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Patronat merytoryczny nad klasą sprawuje:
dr Mirosław Oczkoś (wykładowca SGH w Warszawie, ekspert ds. wizerunku).
• Warsztaty z Mirosławem Oczkosiem,
• zdobywanie indeksów dziennikarskich i politologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• zajęcia dziennikarsko - medialne z dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi,
• projekty dziennikarskie w telewizji i radiu,
• zajęcia z aktorami telewizyjnymi i teatralnymi,
• wyjazdy na plan filmowy,
• tworzenie szkolnego radia internetowego,
• operowanie profesjonalnym sprzętem reporterskim (nagrywanie wywiadów, reportaży),
• redagowanie strony internetowej szkoły,
• status dziennikarzy na oficjalnych imprezach, koncertach, wydarzeniach,
• zajęcia z filozofii.
Proponowane przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski.
Zajęcia dodatkowe- Język angielski specjalistyczny.

I A/2
KLASA MUNDUROWA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM


Patronat merytoryczny nad klasą sprawuje: płk Mariusz Krzak.
Partnerzy:
• 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia.
• 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
• 10 Opolska Brygada Logistyczna.
• Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy.
W ofercie:
• zajęcia z karate i samoobrony pod kierunkiem instruktora,
• zajęcia z żołnierzami WP,
• zajęcia z ratownikiem medycznym,
• zajęcia z policjantami,
• zajęcia sprawnościowe przygotowujące do testów kwalifikacyjnych służb mundurowych,
• zajęcia na strzelnicy i poligonach,
• zajęcia z nurkowania,
• zajęcia terenowe,
• wyjazdy na zajęcia do jednostek wojskowych we Wrocławiu i Opolu,
• wyjazdy na zajęcia do Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej „Baryt”,
• zajęcia w salce bokserskiej i siłowni,
• zajęcia dodatkowe: karate i wspinaczka.
Proponowane przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski.
Zajęcia dodatkowe- Język angielski specjalistyczny.

IB /1
KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA Z ROZSZERZONYM J.ANGIELSKIM


Patronat nad klasą sprawuje:
prof. dr hab. Jan Chmura (wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego).
Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
W ofercie:
• zajęcia w nowoczesnych pracowniach: chemicznej, biologicznej,
• przygotowanie do studiów medycznych w małych grupach,
• warsztaty laboratoryjne w Myśliborzu,
• zajęcia z prof. dr hab. Janem Chmurą i dr hab. Pawłem Chmurą.
Proponowane przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski.
Zajęcia dodatkowe - zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii.

IB /2
KLASA TURYSTYCZNA I KULTURY FIZYCZNEJ Z ROZSZERZONYM J.ANGIELSKIM


Patronat nad klasą sprawuje:
prof. dr hab. Jan Chmura (wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego).
Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
W ofercie:
• zajęcia w nowoczesnych pracowniach: biologicznej i geograficznej,
• warsztaty laboratoryjne w Myśliborzu,
• współpraca z gabinetami odnowy biologicznej,
• organizacja rajdów szkolnych,
• wykłady sportowców i autorytetów w dziedzinie sportu,
• udział w zawodach sportowych,
• wykłady na Akademii Wychowania Fizycznego,
• zajęcia z prof. dr hab. Janem Chmurą i dr. hab. Pawłem Chmurą,
• dodatkowe zajęcia sportowe w ramach SKS.
Proponowane przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski.
Zajęcia dodatkowe - zajęcia laboratoryjne z biologii.

I C
MATEMATYCZNO – FIZYCZNA I INFORMATYCZNA


Patronat merytoryczny nad klasą sprawuje:
prof. dr hab. Zbigniew J. Jurek (wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego).
W ofercie:
• współpraca z Politechniką Wrocławską i Instytutem Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego (wyjazdy na wykłady),
• zdobywanie indeksów i certyfikatów Politechniki Wrocławskiej,
• zajęcia w nowoczesnych pracowniach: matematycznej, informatycznej i fizycznej,
• wysokie wyniki z matematyki na poziomie rozszerzonym.
Proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka , informatyka lub geografia.
Zajęcia dodatkowe - elementy analizy matematycznej.

EDUKACJA W LO!
• Znak jakości szkoły - Brązowa Tarcza 2020 i 2021 w rankingu „Perspektyw” (kategoria: Najlepsze Licea w Polsce},
• zdawalność matury powyżej średniej powiatu i województwa,
• wysokie wyniki przedmiotowe na poziomie rozszerzonym,
• bezpłatne fakultety z przedmiotów maturalnych,
• bezpłatne zajęcia z: karate, wspinaczki, zumby, fitness,
• nauka języka obcego z podziałem na poziomy zaawansowania,
• wymiany międzynarodowe: Izrael, Niemcy,
• warsztaty i przedstawienia teatralne,
• koła zainteresowań (sportowe i muzyczne),
• bezpłatne korzystanie z salki bokserskiej, siłowni i sauny,
• stypendia naukowe za najwyższą średnią w semestrze I i II.

Nowoczesna, bezpieczna i przyjazna szkoła
Karty dostępu do szkoły, Internet bezprzewodowy, dziennik elektroniczny, szafki na książki i ubrania, biblioteka z częścią multimedialną i konferencyjną, aula ze sceną teatralną, hala sportowa ze ścianką wspinaczkową, salką bokserską, siłownią i sauną, nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy LO.ZASADY REKRUTACJI

I. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wynik przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego - mnoży się przez 0,35
• matematyki - mnoży się przez 0,35
• języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3

II. Przeliczanie na punkty ocen z 4 wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie:

• Celujący - 18 punktów
• Bardzo dobry - 17 punktów
• Dobry - 14 punktów
• Dostateczny - 8 punktów
• Dopuszczający - 2 punkty

III. Wykaz przedmiotów obowiązkowych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

I A/1
KLASA HUMANISTYCZNA.
DZIENNIKARSKO-MEDIALNA I PRAWNICZA
Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
1. j. polski
2. matematyka
3. historia
4. j. angielski

I A/2
KLASA MUNDUROWA
Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
1. j. polski
2. matematyka
3. historia
4. j. angielski

IB /1
KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
Z ROZSZERZONYM J.ANGIELSKIM
1. j. polski
2. matematyka
3. biologia
4. j. angielskim

IB /2
KLASA TURYSTYCZNA I KULTURY FIZYCZNEJ
Z ROZSZERZONYM J.ANGIELSKIM
1. j. polski
2. matematyka
3. geografia
4. j. angielski

I C
MATEMATYCZNO – FIZYCZNA I INFORMATYCZNA
1. j. polski
2. matematyka
3. fizyka
4. informatyka

IV. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Liczba punktów - 7

V. Możliwe punkty do zdobycia:

• Egzamin ósmoklasisty - 100 punktów
• Świadectwo - 72 punkty
• Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
• Zawody i konkursy - 18 punktów
• Aktywność społeczna - 3 punkty


O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych.
Gdy będzie więcej kandydatów niż miejsc komisja stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

Więcej w : Warunki rekrutacji i Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wygenerowano w sekund: 0.01
4,629,176 Unikalnych wizyt