Zajęcia doświadczalne licealistów
Dodane przez knap dnia Grudzień 05 2021 10:24:40
W listopadzie klasy 1a, 1b i 1c, wraz z nauczycielami, uczestniczyły w wycieczce do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Podczas czterogodzinnych zajęć uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu prowadzili badania i doświadczenia wraz z pracownikami laboratoryjnymi CEKiK.
Relacja Ia i 1b:
„Na warsztatach prowadziliśmy badania z użyciem różnych rodzajów wody, sprawdzaliśmy twardość danego płynu, obecność azotanów i fosforanów - barwę zapach oraz pH cieczy. Drugie zajęcia były oparte na fotosyntezie, stosowaliśmy metodę Krausa. Po rozdrobnieniu liści bukszpanu z piaskiem i dodaniu etanolu, przesączaliśmy ciecz i rozlewaliśmy do fiolek, w zależności od ilości płynu w naczyniach, benzyny ekstrakcyjnej. Po wymieszaniu przesączu z benzyną zauważyliśmy, że etanol zawarty w mieszaninie wymieszał się z barwnikiem pomarańczowym i żółtym a benzyna ekstrakcyjna z barwnikiem zielonym. Na fiolkach zostały również zauważone zacieki powstałe od tłuszczu zawartego w mieszaninie”.
Relacja 1 c:
Na początku wspólnie omówiliśmy budowę komórki roślinnej, funkcje organelli, które w niej występują.
Treść rozszerzona
W listopadzie klasy 1a, 1b i 1c, wraz z nauczycielami, uczestniczyły w wycieczce do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Podczas czterogodzinnych zajęć uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu prowadzili badania i doświadczenia wraz z pracownikami laboratoryjnymi CEKiK.
Relacja Ia i 1b:
„Na warsztatach prowadziliśmy badania z użyciem różnych rodzajów wody, sprawdzaliśmy twardość danego płynu, obecność azotanów i fosforanów - barwę zapach oraz pH cieczy. Drugie zajęcia były oparte na fotosyntezie, stosowaliśmy metodę Krausa. Po rozdrobnieniu liści bukszpanu z piaskiem i dodaniu etanolu, przesączaliśmy ciecz i rozlewaliśmy do fiolek, w zależności od ilości płynu w naczyniach, benzyny ekstrakcyjnej. Po wymieszaniu przesączu z benzyną zauważyliśmy, że etanol zawarty w mieszaninie wymieszał się z barwnikiem pomarańczowym i żółtym a benzyna ekstrakcyjna z barwnikiem zielonym. Na fiolkach zostały również zauważone zacieki powstałe od tłuszczu zawartego w mieszaninie”.
Relacja 1 c:
Na początku wspólnie omówiliśmy budowę komórki roślinnej, funkcje organelli, które w niej występują. Następnie samodzielnie przygotowaliśmy preparaty ze skórki cebuli i różne rodzaje roztworów. Dzięki mikroskopom można było zaobserwować zjawiska plazmolizy i deplazmolizy w komórkach roślinnych. Mieliśmy także okazję oglądać aparaty szparkowe w liściach begonii.
Udało nam się również rozdzielić barwniki asymilacyjne w liściach bukszpanu na dwa sposoby: metodą Krausa i metodą chromatografii bibułowej.
Wszyscy miło spędziliśmy czas i byliśmy bardzo zadowoleni z wycieczki”.

Licealiści wrócili pełni wrażeń i nowych wiadomości z nadzieją na następne wycieczki, które dostarczą im kolejnych ważnych informacji. Dziękujemy Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu i opiekunom – Pani Joannie Durlik, Pani Danucie Specjał oraz Panu płk Mariuszowi Krzakowi za opiekę i organizację tych ciekawych wycieczek.