Informacje do programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Dodane przez knap dnia Listopad 30 2021 10:43:33
Dzień Dobry,

„W związku z programem realizowanym przez Państwa Gminę „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji dla osób zainteresowanych uczestnictwem we wsparciu o możliwości pobrania Zaświadczenia w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaświadczenie będzie dokumentem stwierdzającym czy dana osoba była lub nie beneficjentem programu realizowanego przez ARiMR „Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.

Informujemy, że Zaświadczenie nie jest niezbędne, a jedynie pomocne dla Urzędów Miast.

Nie jest konieczne wydawanie Zaświadczenia każdemu Beneficjentowi”

W załącznikach przesyłam gotową do druku Informację oraz Wzór Zaświadczenia.

Wzór zaświadczeia
Informacja dodatkowa

Z wyrazami szacunku

Adam Urbanek
Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i Promocji
Dolnośląski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław
e-mail: adam.urbanek@arimr.gov.pl
Tel. 71 369 74 93 IP 62093
www.arimr.gov.pl
Treść rozszerzona
Dzień Dobry,

„W związku z programem realizowanym przez Państwa Gminę „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji dla osób zainteresowanych uczestnictwem we wsparciu o możliwości pobrania Zaświadczenia w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaświadczenie będzie dokumentem stwierdzającym czy dana osoba była lub nie beneficjentem programu realizowanego przez ARiMR „Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.

Informujemy, że Zaświadczenie nie jest niezbędne, a jedynie pomocne dla Urzędów Miast.

Nie jest konieczne wydawanie Zaświadczenia każdemu Beneficjentowi”

W załącznikach przesyłam gotową do druku Informację oraz Wzór Zaświadczenia.

Wzór zaświadczeia
Informacja dodatkowa

Z wyrazami szacunku

Adam Urbanek

Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i Promocji

Dolnośląski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław
e-mail: adam.urbanek@arimr.gov.pl
Tel. 71 369 74 93 IP 62093
www.arimr.gov.pl