Projekt historyczny licealistów w Krzyżowej
Dodane przez knap dnia Listopad 04 2021 13:31:43
W dniach 26-27 października 2021 roku uczniowie z klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu brali udział w projekcie „Bliżej współczesnej historii regionu”, organizowanym przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia.
Celem wyjazdu było rozbudzenie wśród nas zainteresowania historią Dolnego Śląska po roku 1945, poszerzenia wiedzy na temat pierwszych lat powojennych w życiu nowych mieszkańców regionu, historii pierwszych polskich osadników oraz przeszłości Ziem Zachodnich.
Projekt trwał dwa dni. Pierwszego aktywnie zwiedzaliśmy teren Fundacji „Krzyżowa” i poznawaliśmy jego historię. Na samym początku podzieliliśmy się na 6 grup i każda dostała zdjęcia wiązane z historią obiektu. Wcielaliśmy się w postaci zamieszczone na fotografiach i robiliśmy wzorowane na nich współczesne zdjęcia. Prace prezentowaliśmy w trakcie dwugodzinnej wycieczki edukacyjnej po terenie Fundacji.

Treść rozszerzona
W dniach 26-27 października 2021 roku uczniowie z klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu brali udział w projekcie „Bliżej współczesnej historii regionu”, organizowanym przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia.
Celem wyjazdu było rozbudzenie wśród nas zainteresowania historią Dolnego Śląska po roku 1945, poszerzenia wiedzy na temat pierwszych lat powojennych w życiu nowych mieszkańców regionu, historii pierwszych polskich osadników oraz przeszłości Ziem Zachodnich.
Projekt trwał dwa dni. Pierwszego aktywnie zwiedzaliśmy teren Fundacji „Krzyżowa” i poznawaliśmy jego historię. Na samym początku podzieliliśmy się na 6 grup i każda dostała zdjęcia wiązane z historią obiektu. Wcielaliśmy się w postaci zamieszczone na fotografiach i robiliśmy wzorowane na nich współczesne zdjęcia. Prace prezentowaliśmy w trakcie dwugodzinnej wycieczki edukacyjnej po terenie Fundacji.
Następne zajęcia były poświęcone historii granic naszego kraju i osadników, którzy przybyli na teren Dolnego Śląska. Dzięki tym zajęciom zdobyliśmy więcej informacji na temat swoich rodzin i tego, skąd one pochodzą.
Wieczór był czasem, który przeznaczyliśmy na integrację. Niektórzy grali w piłkę, inni wybrali bilard, a jeszcze inni poświęcali czas na rozmowy. Po raz pierwszy postanowiliśmy wyjść ze swojej strefy komfortu i spędzić czas z resztą nowej klasy, dzięki czemu bliżej się poznaliśmy i poświęciliśmy czas na wspólne żartowanie i ciekawe dyskusje.
Następnego dnia odwiedziliśmy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Dzięki tej wycieczce, pod opieką przewodnika, obejrzeliśmy wystawę „Wrocław 1945-2016”. Wybraliśmy się na podróż śladami historii miasta. Naszym celem było poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Wrocławia, poprzez słuchanie i obserwację otaczających nas pamiątek historii. Centrum Historii Zajezdnia było dla nas stało się dla nas przestrzenią publiczną, centrum życia kulturalnego, miejscem budowania nowej tożsamości i poczucia wspólnoty. Oglądaliśmy interesującą, wzbogaconą o środki multimedialne, ekspozycje, której treści obejmowały czas od okresu międzywojennego (dotyczącego m.in. Lwowa) do czasów współczesnych. Pogłębiliśmy swą wiedzę na temat losów Polaków, którzy z Kresów, ale i centralnej Polski przyjeżdżali do Wrocławia, by tu się osiedlić.
Cele projektu zostały zrealizowane. Chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyliśmy we wszystkich zajęciach przewidzianych programem projektu.
Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domów z nadzieją na kolejne pełne emocji wycieczki nieznanym szlakiem historii naszego kraju. Dziękujemy Fundacji „Krzyżowa”, Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia, dyr. Tomaszowi Marczakowi i opiekunom – Pani Małgorzacie Kucharskiej i Pani Ewelinie Doktor za pomoc w realizacji tego ciekawego projektu.


Matylda Noga