Marta Kisielewicz ze strzegomskiego LO laureatką ogólnopolskiego konkursu
Dodane przez knap dnia Luty 24 2021 17:03:56
Marta Kisielewicz, uczennica klasy 2dp Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu zdobyła IV miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim.
Podstawą wzięcia udziału w konkursie było przesłanie eseju związanego z tytułem konkursu. Wzięło w nim udział stu siedemdziesięciu uczniów szkół średnich z całego kraju. Każdy z nich napisał esej o odpowiedzialności, odwołując się do postaw i słów Romana Dmowskiego – jednego z ojców niepodległości. Komisja konkursowa wyłoniła 7 laureatów (przyznając im miejsca do I do VI) oraz 9 wyróżnień.
Organizatorem konkursu była Fundacja Obowiązek Polski, a współorganizatorami - Instytut Pamięci Narodowej i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Celem tego wydarzenia było przede wszystkim przypomnienie i ukazanie wkładu Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Konkurs objęli swoim patronatem: Instytut Pamięci Narodowej, Metropolita Białostocki ks. abp T. Wojda, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, wojewoda podlaski B. Paszkowski.

Treść rozszerzona
Marta Kisielewicz, uczennica klasy 2dp Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu zdobyła IV miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim.
Podstawą wzięcia udziału w konkursie było przesłanie eseju związanego z tytułem konkursu. Wzięło w nim udział stu siedemdziesięciu uczniów szkół średnich z całego kraju. Każdy z nich napisał esej o odpowiedzialności, odwołując się do postaw i słów Romana Dmowskiego – jednego z ojców niepodległości. Komisja konkursowa wyłoniła 7 laureatów (przyznając im miejsca do I do VI) oraz 9 wyróżnień.
Organizatorem konkursu była Fundacja Obowiązek Polski, a współorganizatorami - Instytut Pamięci Narodowej i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Celem tego wydarzenia było przede wszystkim przypomnienie i ukazanie wkładu Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Konkurs objęli swoim patronatem: Instytut Pamięci Narodowej, Metropolita Białostocki ks. abp T. Wojda, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, wojewoda podlaski B. Paszkowski.
W skład Kapituły Konkursu weszli: dr T. Madras - adiunkt, politolog z Politechniki Białostockiej, wicewojewoda białostocki; prof. dr. hab. J. Maroszek z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku; dr I. Woroniecka-Kulesza z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku; M. Brzozowski - nauczyciel historii, inspektor w Kuratorium Oświaty w Białymstoku; W. Tyszuk - starszy inspektor w Biurze Edukacji Narodowej IPN; A. Bejnarowicz z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego, Dział Edukacji; D. Wasilewski – prezes Fundacji Obowiązek Polski; M. Zabłudowski - historyk, Stowarzyszenie Pomnik R. Dmowskiego.
Organizatorzy wyróżnili też 12 nauczycieli, wśród których znalazła się Małgorzata Kucharska, pod kierunkiem której Marta przygotowała pracę konkursową.
Uroczysta gala z ogłoszeniem wyników odbyła się 12.02.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Nagrody autorom wręczyli: wiceminister Ministerstwa Edukacji i Nauki D. Piontkowski, wojewoda podlaski B. Paszkowski, wicewojewoda podlaski T. Madras oraz organizator konkursu D. Wasilewski
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów laureatce oraz jej opiekunce!
Karolina Tekiela