Tytuł "BRĄZOWEJ SZKOŁY" ponownie dla LO w Strzegomiu!
Dodane przez knap dnia Styczeń 28 2021 00:06:16

W najnowszym Rankingu "Perspektyw", w kategorii "Najlepsze licea w Polsce", Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ponownie otrzymało Znak Jakości Szkoły w postaci tytułu "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021”, uzyskując wyższą pozycję rankingową niż w roku poprzednim (w którym LO również otrzymało tytuł "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2020”).
Treść rozszerzona
W najnowszym Rankingu "Perspektyw", w kategorii "Najlepsze licea w Polsce", Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ponownie otrzymało Znak Jakości Szkoły w postaci tytułu "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021”, uzyskując wyższą pozycję rankingową niż w roku poprzednim (w którym LO również otrzymało tytuł "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2020”).

„Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową” - czytamy na stronie „Perspektyw”.
W rankingu „Perspektyw” konkurowało ponad 3500 liceów z całej Polski.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wyróżnione szkoły mają prawo do używania tytułu honorowego i graficznego znaku jakości.