Licealni badacze historii
Dodane przez Administrator dnia Czerwiec 05 2011 19:55:03
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem
nauczyciela historii Piotra Bułakowskiego zakończyli realizację dwóch projektów historycznych:
„Nekropolie Ziemi Strzegomskiej” i „Epitafia”
Treść rozszerzona
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem
nauczyciela historii Piotra Bułakowskiego zakończyli realizację dwóch projektów historycznych:
„Nekropolie Ziemi Strzegomskiej” i „Epitafia”. Po trzech latach od rozpoczęcia pierwszego z nich powstała obszerna baza ikonograficzna obejmująca ponad 2500 zdjęć dokumentujących zabytki sztuki cmentarnej ( lecz nie tylko) Strzegomia i okolic na przestrzeni kilku wieków. Uczniowie realizowali projekty w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, również w soboty i niedziele. W toku prac projektowych udało się utrwalić techniką cyfrową interesujące m.in. płyty nagrobne odsłonięte podczas remontu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża w Kostrzy, mało znane epitafia w kościołach w Rusku i Jugowej, pozostałości nieistniejącego cmentarza „leśnego” w okolicy Bartoszówka oraz nieistniejącego cmentarza na Grabach. Niejako przy okazji w uczniowskie obiektywy trafiły krzyże pokutne, pamiątkowy obelisk pamięci Wilhelma Bartscha w Żółkiewce, ( znany wcześniej tylko z fotografii sprzed 1939 roku), czy też interesujące detale architektoniczne w sieni kamienicy przy Alei Wojska Polskiego, a także relikty polowych umocnień z okresu II wojny światowej i wiele innych ciekawych obiektów. W toku opracowania zebranego materiału pojawiły się obiecujące a nawet sensacyjne wątki-przewijają się w nich: niemiecki malarz, piewca czasów fryderycjańskich Adolf von
Menzel, córka ostatniego króla polskiego Stanisław Augusta Poniatowskiego i wielki polski pisarz- marynista Józef Korzeniowski ( Joseph Conrad).Prowadzącemu projekty P. Bułakowskiemu udało się odtworzyć życiorysy pochowanych w pobliżu Bazyliki Mniejszej dwóch oficerów z czasów wojen napoleońskich: francuskiego kapitana dragonów Jeana Michela Simona ( zmarłego w 1808 roku i pułkownika Feliksa Poradowskiego, Polaka w służbie rosyjskiej, poległego w bitwie nad Kaczawą w 1813 roku. Kontakty nawiązane z badaczami epoki napoleońskiej z Belgii i Francji „zaowocowały” udziałem strzegomskich licealistów w międzynarodowej akcji ratowania zabytkowej farmy Quatre – Bras na polu bitwy pod Waterloo, koordynowanej przez Stowarzyszenie Ochrony Pomników Napoleońskich (ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS NAPOLÉONIENS).Za skuteczną pomoc i przyczynienie się do uratowania ostatnich pozostałości po osadzie będącej świadkiem walk w czerwcu 1815 roku nasza młodzież, na ręce koordynatora akcji P. Bułakowskiego otrzymała podziękowania od p. Dominika Timmermanns’a, jednego z prezesów Stowarzyszenia. Jak zapewnia dyrektor liceum Tomasz Marczak: Praca licealistów i opiekuna P. Bułakowskiego dowodzi, że w liceum historia nie jest tylko suchą teorią wykładaną na lekcjach, ale wspaniałą praktyką. Szczerze dopinguję grupę p. Piotra Bułakowskiego w kolejnych odkryciach – dodaje dyrektor. My również życzymy dalszych sukcesów!