Wyniki matur!
Dodane przez knap dnia Lipiec 06 2021 23:45:19
W dniu dzisiejszym Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych.

Średnia zdawalność matur w liceach ogólnokształcących – 81 %
Średnia zdawalność matur w technikach – 64 %

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu osiągnęli wynik – 92,6%., a więc wyższy od średniej krajowej o 11,6 punktów procentowych.
Pozostali absolwenci (5 osób) zachowali prawo do poprawki w sierpniu.

Pozostałe wyniki powiatowe: https://www.powiat.swidnica.pl/a,170,matury-w-powiecie...


Treść rozszerzona
W dniu dzisiejszym Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych.

Średnia zdawalność matur w liceach ogólnokształcących – 81 %
Średnia zdawalność matur w technikach – 64 %

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu osiągnęli wynik – 92,6%., a więc wyższy od średniej krajowej o 11,6 punktów procentowych.
Pozostali absolwenci (5 osób) zachowali prawo do poprawki w sierpniu.

Pozostałe wyniki powiatowe: https://www.powiat.swidnica.pl/a,170,matury-w-powiecie...

W skali staninowej z przedmiotów obowiązkowych , czyli zdawanych na poziomie podstawowym z j. polskiego i j. niemieckiego jesteśmy powyżej średniej, natomiast z matematyki i j. angielskiegi jesteśmy w klasie średniej. Z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym ulokowaliśmy się również w klasie średniej albo powyżej średniej. Warto zwrócić uwagę , że w siatce centylowej (centyl jest jednostką statystyczną opisującą położenie danego wyniku względem całej grupy wyników) powyżej 75 centyla z j. poskiego na poziomie podstawowym wynik uzyskało 35 % zdających, natomiast z matematyki i j. niemieckiego co czwarty zdający, czyli 25 %. Na poziomie rozszerzonym powyżej 75 centyla wynik osiągnęło ponad 20 % zdających z języka angielskiego, z matematyki 32 %, z biologii 30 %, z geografii 22%.
Mimo pandemii, zdalnego i hybrydowego nauczania, maturzyści z LO dali radę! Gratulacje! Powodzenia!