Informacja w sprawie zdalnego nauczania
Dodane przez knap dnia Październik 25 2020 01:18:22
INFORMACJA
na podstawie Zarządzenia 19/2020 z dnia 23.10.2020 r dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działając na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.493 ze zmianami), od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

1. Kształcenie na odległość w ZSO w Strzegomiu odbywa się poprzez platformę Office 365.
Treść rozszerzona
INFORMACJA
na podstawie Zarządzenia 19/2020 z dnia 23.10.2020 r dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działając na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.493 ze zmianami), od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

1. Kształcenie na odległość w ZSO w Strzegomiu odbywa się poprzez platformę Office 365.
2. Zajęcia lekcyjne będą odbywać się zgodnie z aktualnym planem lekcji, a wszystkie tematy, obecności, nieobecności, itp. będą odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
3. Dodatkowe zajęcia projektowe z przedmiotów maturalnych będą odbywały się również zdalnie.
4. Każdy uczeń lub rodzic może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia drogą mailową, telefoniczną lub przez dziennik elektroniczny.
5. W przypadku, gdy uczeń nie wykazuje aktywności w zdalnym nauczaniu, nauczyciel prowadzący informuje o tym niezwłocznie wychowawcę, który telefonicznie wyjaśnia z uczniem i jego rodzicami przyczyny braku aktywności na zdalnych zajęciach.
6. Rada Pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły będzie podejmować decyzje zdalnie, za pomocą platformy Office 365. Praca Rady Pedagogicznej będzie odbywała się w trybie obiegowym. Wszystkie podjęte decyzje będą utrwalone w formie protokołu.

Szanowni Państwo. Uczniowie otrzymali również propozycję wypożyczenia laptopów szkolnych, w przypadku trudności w realizacji zdalnego nauczania. Propozycja moja jest wciąż aktualna.
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z dyrekcją szkoły lub sekretariatem – 74 8550 233

Z życzeniami zdrowia
Tomasz Marczak