Patriotyczne występy licealistów
Dodane przez knap dnia Listopad 17 2019 19:53:05
We wtorek, tj. 12 listopada 2019 roku, w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie to przygotowała kl. IIa (pod kierunkiem nauczycielek – p. Małgorzaty Kucharskiej i p. Kamili Mazur) oraz zespół wokalny (złożony z uczniów uzdolnionych muzycznych, reprezentujących różne klasy), którym kieruje nauczycielka muzyki p. Agnieszki Rut.
Na scenariusz apelu składały się fragmenty utworów lirycznych i wyjątki znanych polskich dramatów („Wesele”, „III cz. „Dziadów”), pieśni patriotyczne oraz film o tematyce historycznej. Występujący na scenie uczniowie zebrali gromkie brawa i gratulacje, gdyż oglądający występ uczniowie i nauczyciele czuli się poruszeni tym, co zobaczyli na scenie.
Podziękowania za pomoc należą się także p. Jackowi Fornalowi oraz uczniom, którzy zadbali o stronę techniczną uroczystości (Radkowi Mirosze, Izabeli Trojanowskiej, Oli Palian).

Treść rozszerzona
We wtorek, tj. 12 listopada 2019 roku, w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie to przygotowała kl. IIa (pod kierunkiem nauczycielek – p. Małgorzaty Kucharskiej i p. Kamili Mazur) oraz zespół wokalny (złożony z uczniów uzdolnionych muzycznych, reprezentujących różne klasy), którym kieruje nauczycielka muzyki p. Agnieszki Rut.
Na scenariusz apelu składały się fragmenty utworów lirycznych i wyjątki znanych polskich dramatów („Wesele”, „III cz. „Dziadów”), pieśni patriotyczne oraz film o tematyce historycznej. Występujący na scenie uczniowie zebrali gromkie brawa i gratulacje, gdyż oglądający występ uczniowie i nauczyciele czuli się poruszeni tym, co zobaczyli na scenie.
Podziękowania za pomoc należą się także p. Jackowi Fornalowi oraz uczniom, którzy zadbali o stronę techniczną uroczystości (Radkowi Mirosze, Izabeli Trojanowskiej, Oli Palian).
Niezwykłym wydarzeniem była również konferencja „1989 – 2019 30 let svobody”, która odbyła się 14.11.2019 r. w Horicach – czeskim, partnerskim mieście. Licealiści zostali włączeni do oficjalnej delegacji Strzegomia na czele z burmistrzem Zbigniewem Suchytą. „Licealiści, podczas konferencji wykonali poruszające utwory patriotyczne, które zachwyciły publiczność, szczególnie uczniów z czeskich szkół. Uczniowie LO w składzie: Karol Zych , Zofia Malinowska , Alan Tułacz, Nikol Juszczyk, Alicja Riss, Sandra Baranowska, Milena Laskowska, Joanna Szczepanowska, Dominika Bezeg, wraz z nauczycielką muzyki p. Agnieszką Rut, opowiedzieli piękną historię miłości do Ojczyzny i szacunku do idei wolności, o którą walczyły pokolenia Polaków. Młodzież udowodniła, że nie tylko pamięta o tych wartościach, ale będzie ich propagatorem” - dodaje dyr. Tomasz Marczak.
Z okazji obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się również Konkurs na plakat o tematyce niepodległościowej. Efekty rywalizacji można oglądać na wystawie wyeksponowanej na I piętrze głównego budynku szkoły. Klasa Iap przygotowała też baner okolicznościowy, poświęcony tematyce niepodległościowej, a w czasie przerw uczniowie mogli obejrzeć rocznicową prezentację multimedialną. Pięknie zaprezentowali się również uczniowie z klas mundurowych, którzy wystawili sztandar szkoły podczas gminnych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.
W związku z tak ważnym wydarzeniem uczeń kl. Iag – Michał Oliwa wziął udział w powiatowym konkursie „Polska znowu wolna”, w którym zajął V miejsce. Do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem Pani Kamili Mazur.
Adam Karpeta