Stypendia Fundacji Orlen - Dar serca dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012
Dodane przez Administrator dnia Lipiec 08 2011 20:42:39
Czytaj więcej aby uzyskać szczegółowe informacje.
Treść rozszerzona
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają poniższe warunki:

1) mają średnią z przedmiotów na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego 4,5 lub wyższą;
2) w poprzednim roku szkolnym uzyskali szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, nauki (oprócz wyników w nauce, o których mowa w powyższym punkcie), a także są zaangażowani w działania społeczne,
3) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
4) w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki).

Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie wyżej wymienione warunki.


Wnioski o stypendia na rok szkolny 2011/2012 Wnioskodawcy składają w terminie do 31 lipca 2011 r.

Więcej informacji : www.orlendarserca.pl/?page=stypendia_uczniowskie