Abiturienci LO. Czas na maturę!
Dodane przez knap dnia Maj 07 2018 22:01:39
Piątek (27.04.) był ostatnim dniem edukacji dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu i słuchaczy Liceum dla Dorosłych w Strzegomiu. Uroczyste pożegnanie abiturientów dokonało się podczas apelu, który przygotowały klasy drugie, pod bacznym okiem nauczycieli: Kamili Mazur i Agnieszki Rut. Nie zabrakło zabawnych scenek, wzruszających występów muzycznych, wspomnieniowej prezentacji oraz życzeń wypowiedzianych przez burmistrza Zbigniewa Suchytę, dyr. Tomasza Marczaka, prezes oddziału ZNP w Strzegomiu Hannę Krostę oraz przedstawiciela uczniów Jana Kubiaka.
Treść rozszerzona
Piątek (27.04.) był ostatnim dniem edukacji dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu i słuchaczy Liceum dla Dorosłych w Strzegomiu. Uroczyste pożegnanie abiturientów dokonało się podczas apelu, który przygotowały klasy drugie, pod bacznym okiem nauczycieli: Kamili Mazur i Agnieszki Rut. Nie zabrakło zabawnych scenek, wzruszających występów muzycznych, wspomnieniowej prezentacji oraz życzeń wypowiedzianych przez burmistrza Zbigniewa Suchytę, dyr. Tomasza Marczaka, prezes oddziału ZNP w Strzegomiu Hannę Krostę oraz przedstawiciela uczniów Jana Kubiaka.
Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród specjalnych oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Ceremonii wręczenia dokonali: dyr. Tomasz Marczak, wicedyr. Ewa Tutka, burmistrz Zbigniew Suchyta, zastępca burmistrza Wiesław Witkowski oraz wychowawcy: Małgorzata Kucharska, Lucyna Miłek, Elżbieta Farion.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

1. Najwyższą średnią i wzorowe zachowanie uzyskali następujący uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu:

Natalia Bodnar ze średnią 5,15
Martyna Zielkowska ze średnią 5,15
Arkadiusz Cymer ze średnią 5,05
Kamila krawczyk ze średnią 5,0
Justyna Wiklińska ze średnią 5,0
Marta Wasilewska ze średnią 4,9
Urszula Koller ze średnią 4,9
Justyna Tomaśko ze średnią 4,83
Weronika Soprych ze średnią 4,82
Milena Wiśniewska ze średnią 4,79
Aleksandra Durlik ze średnią 4,78
Natalia Kożewnikow ze średnią 4,7

2. Najwyższą średnią i wzorowe zachowanie uzyskali następujący słuchacze Liceum dla Dorosłych w Strzegomiu:

Barbara Szeleźnik ze średnią 4,7
Małgorzata Pudełek ze średnią 4,25
Julia Wrona ze średnią 4,5

3. Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe:

• uczniowie, którzy uzyskali certyfikaty Studium Talent Politechniki Wrocławskiej: Marta Wasielewska, Kamila Krawczyk, Jan Kubiak, Konrad Gmyrek, Arkadiusz Cymer, Bartłomiej Stadnik.

• Milena Wiśniewska za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie literackim „Cichociemni…wracali do ojczyzny pod osłoną nocy”, za zdobycie tytułu laureatki VII edycji Ogólnopolskiego konkursu SocjoSzkoła 2017 organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,

• Aleksandra Burdzy za zdobycie tytułu laureatki II wojewódzkiego konkursu filozofii klasycznej i indeksu na Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz za reprezentowanie szkoły w III Konkursie Filozofii Klasycznej na etapie wojewódzkim.

• Marcin Mazur za reprezentowanie szkoły w wojewódzkim etapie III Konkursu Filozofii Klasycznej.

• Marta Gazda za reprezentowanie szkoły w wojewódzkim etapie III Konkursu Filozofii Klasycznej.

• Bogumiła Mikuszewska za reprezentowanie szkoły w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE (wyjazd do Parlamentu Europejskiego).

• Łukasz Stankiewicz za zdobycie tytułu finalisty wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego konkursu „Utracone dziedzictwo-losy polskich ziemian w wieku XX.” oraz za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE (wyjazd do Parlamentu Europejskiego).

• Aleksander Rasała za zajęcie I miejsca w powiatowym konkursie „Dbam o zdrowie- HIV i AIDS”.

• Weronika Soprych za zajecie III miejsca w powiatowym konkursie „Dbam o zdrowie- HIV i AIDS”.

• Justyna Wiklińska za zajęcie I miejsca w powiatowym konkursie wiedzy UE (wyjazd do Parlamentu Europejskiego).

• Zuzanna Chojnacka za reprezentowanie szkoły w regionalnym etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

• Piotr Niziołek za reprezentowanie szkoły w regionalnym etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

• Urszula Koller za zdobycie tytułu laureatki VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SocjoSzkoła 2017 organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowanie szkoły w wydarzeniach teatralnych oraz zaangażowania w działalność Samorządu Uczniowskiego.

• Marta Wasielewska za zdobycie wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie literackim „Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem”.

• Jan Kubiak za zaangażowanie w działalność Samorządu Uczniowskiego.

• Patryk Rasała za udział w II rejonowym etapie II Wojewódzkiego Konkursu Filozofii Klasycznej, III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Polska znów wolna”.


4. Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymali:

Marcin Mazur, Piotr Niziołek, Radosław Rachwalski, Artur August, Aleksander Czaja, Radosław Jędraszek, Karol Kałuża, Jakub Kaszub, Radosław Petit, Mateusz Sikora, Kacper Słowik, Arkadiusz Cymer, Daniel Duch, Michał Gawlak, Jan Kubiak, Kornel Naróg, Sebastian Skóra, Kacper Zym, Sylwia Bordulak, Aleksandra Burdzy, Dominika Maduch, Aleksandra Rasała, Klaudia Dobies, Patrycja Duszak, Natalia Guz, Wiktoria Kroczyńska, Izabela Nowak, Jagoda Róg, Martyna Spisak, Barbara Zwierzyńska, Oliwia Bohonos, Nikola Gryndys, Kamila Krawczyk, Aleksandra Mikołajczak, Sandra Paliwoda.

5. Nagrody za działalność wolontariacką przy organizacji biegu Strzegomska Dwunastka:

Aleksandra Mikołajczak, Paulina Pitura, Bartłomiej Stadnik, Justyna Wiklińska, Bogumiła Mikuszewska, Oliwia Bohonos, Arkadiusz Cymer, Konrad Gmyrek, Karina Borowy, Milena Wiśniewska, Urszula Koller, Kornel Naróg, Jan Kubiak.

6. Nagrody za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym (przez trzy lata):

Jakub Kubiak, Klaudia Dobies, Artur August, Martyna Spisak, Izabela Nowak, Patryk Rasała, Aleksander Czaja, Mateusz Kotlarczyk, Jakub Kaszub, Jagoda Róg, Wiktoria Kroczyńska.

7. Nagrody za szczególne osiągnięcia muzyczne i reprezentowanie szkoły w wydarzeniach muzycznych i teatralnych:
Nicole Gryndys i Sandra Nadworna oraz Aleksandra Mikołajczak za przygotowywanie dekoracji teatralnych do przedstawień andrzejkowych.
8. Nagrodę specjalną “Przyjaciela Szkoły” otrzymali Państwo Beata i Józef Żmijewscy.
Gratulujemy absolwentom! Powodzenia na maturze!

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.