Aneta ze strzegomskiego LO zakwalifikowana do wojewódzkiego etapu XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Dodane przez knap dnia Luty 07 2018 20:27:19
Miło nam poinformować że Aneta Kopeć - uczennica klasy IIa LO w Strzegomiu o profilu dziennikarsko-medialnym i prawniczym zakwalifikowała się do drugiego (wojewódzkiego) etapu XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Pisząc pracę konkursową, uczennica wybrała temat z zakresu historii literatury staropolskiej: ,,Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych”.
Zgodnie z Regulaminem OLiJP udział w tej części zawodów polegała na samodzielnym napisaniu pracy (rozprawki) na temat wybrany z zestawu zaproponowanego na dany rok przez Komitet Główny. Olimpiady Jej objętość winna wynosić od 10 do 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. Kryteria oceny, którymi kierowała się jury, są następujące: zgodność pracy z wybranym tematem, przeprowadzenie stosownych badań bądź analiz (zgodnie z dyspozycjami zawartymi w temacie), przemyślana i umotywowana argumentacja, wykazanie się umiejętnością wykorzystania celowo dobranej literatury przedmiotu; spójność, logiczna i przemyślana kompozycja, umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii, poprawność językowa i poprawność zapisu.

Treść rozszerzona
Miło nam poinformować że Aneta Kopeć - uczennica klasy IIa LO w Strzegomiu o profilu dziennikarsko-medialnym i prawniczym zakwalifikowała się do drugiego (wojewódzkiego) etapu XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Pisząc pracę konkursową, uczennica wybrała temat z zakresu historii literatury staropolskiej: ,,Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych”.
Zgodnie z Regulaminem OLiJP udział w tej części zawodów polegała na samodzielnym napisaniu pracy (rozprawki) na temat wybrany z zestawu zaproponowanego na dany rok przez Komitet Główny. Olimpiady Jej objętość winna wynosić od 10 do 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. Kryteria oceny, którymi kierowała się jury, są następujące: zgodność pracy z wybranym tematem, przeprowadzenie stosownych badań bądź analiz (zgodnie z dyspozycjami zawartymi w temacie), przemyślana i umotywowana argumentacja, wykazanie się umiejętnością wykorzystania celowo dobranej literatury przedmiotu; spójność, logiczna i przemyślana kompozycja, umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii, poprawność językowa i poprawność zapisu.
Warto dodać, że zmagania wojewódzkie odbędą się w sobotę 17 lutego 2018 r. we Wrocławiu. Zadaniem Anety będzie napisanie pracy na temat wybrany z kilku propozycji – z zakresu literatury (lub teatru) oraz rozwiązanie testu językowego.
Serdecznie gratulujemy koleżance i jej opiekunce merytorycznej – pani Małgorzacie Kucharskiej takiego osiągnięcia i życzymy powodzenia!
Zabrały i opracowały:
Wiktoria, Martyna, Maja, Sabina, Lena