Warsztaty filozoficzne
Dodane przez Administrator dnia Czerwiec 14 2011 17:48:36
Sobota to zwykle dzień odpoczynku od zajęć szkolnych, a czas przeznaczony na prace domowe. Najczęściej wstajemy w ten dzień później. 04 czerwca, kiedy niektórzy smacznie spali, grupa uczniów pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kucharskiej już czekała na autobus, by udać się na Wydział Nauk Społecznych, a właściwie do Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Treść rozszerzona
Sobota to zwykle dzień odpoczynku od zajęć szkolnych, a czas przeznaczony na prace domowe. Najczęściej wstajemy w ten dzień później. 04 czerwca, kiedy niektórzy smacznie spali, grupa uczniów pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kucharskiej już czekała na autobus, by udać się na Wydział Nauk Społecznych, a właściwie do Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W Instytucie byłyśmy pierwszy raz. Nikt z nas nie znał tej części Wrocławia. Dzięki propozycji złożonej przez pracowników Instytutu, mogłyśmy wziąć udział w warsztatach moderowanych przez wykładowców uniwersyteckich, a prowadzonych przez studentów. Warsztaty zorganizowano pod egidą Pracowni Dydaktyki i Filozofii Instytutu Filozofii UWr pod nazwą „ANIMA(CJE) FILOZOFII (2).
Po przybyciu do Instytutu, który znajduje się na ul. Koszarowej, zostałyśmy serdecznie powitane przez Panią mgr Katarzynę Kuczyńską, która czuwała nad przebiegiem całego spotkania. Nasza grupa została przydzielona do sekcji zajmującej się problematyką „My i rzeczy wokół nas - między wojną a konsumpcją”. Naszymi działaniami kierowały dwie studentki. Musimy przyznać, iż zadania, które rozwiązywałyśmy słaniały do myślenia. Do ich przygotowania wykorzystano niekonwencjonalne metody dotyczące zagadnień filozoficznych (w tym etycznych). Zdobyłyśmy sporą wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących świata rzeczy, relacji człowiek – rzecz, konsumpcjonizmu i innych. Inni uczestnicy mieli okazję spróbować swych sił w warsztatach pod nazwą: „Wyspa Kłamstw”, „Krok naprzód”, „Demokracja: za i przeciw”, „lustereczko powiedz przecie…” czy „(Nie)ludzki świat zwierząt”.
Przyjazna debata panowała też podczas debaty prowadzonej przez Pana doktora Wojciecha Ostrowskiego, a przy wsparciu Pani doktor Marii Kostyszak. Mieliśmy okazję w niej uczestniczyć i podzielić się refleksjami na temat (nie)obecności etyki w szkołach oraz o tym, jak etyka postrzegana jest przez społeczeństwo.
Gdybym miała możliwość raz jeszcze uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, byłoby to, myślę, owocne doświadczenie, które z pewnością zachęciłoby mnie jeszcze bardziej do zgłębiania fascynującego przedmiotu, jakim jest etyka. Podobnie sądzą moje koleżanki, które też uczestniczyły w sobotnich warsztatach.
Dziękujemy Dyrekcji naszego LO za umożliwienie wyjazdu na warsztaty.
W imieniu uczestników
Patrycja