Światowy Dzień IPV6 na Politechnice Wrocławskiej
Dodane przez kasiats dnia Czerwiec 09 2011 22:35:41
Koło Naukowe Studentów Telekomunikacji i Teleinformatyki, organizacja studencka AASOC oraz Dział Informatyzacji zaprosili naszych licealistów, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu wraz z nauczycielką technologii informacyjnej panią Katarzyną Tomczyk-Sulimą, na spotkanie popularyzujące protokół IPv6 w społeczności akademickiej i branżowej.


Treść rozszerzona
8 czerwca 2011 r. największe organizacje światowego Internetu przeprowadziły 24-godzinny test. Miał on na celu aktywizację dostawców usług, producentów sprzętu, sprzedawców oprogramowania oraz organizacji internetowych do przystosowania swoich usług do przejścia na protokół IPv6. W akcji wzięły udział między innymi: Google (& YouTube), Yahoo!, Facebook, Cisco, Mozilla.
Przy tej okazji również 8 czerwca w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej przy wybrzeżu Wyspiańskiego 27 organizowany był Światowy Dzień IPv6.
Program konferencji na Politechnice Wrocławskiej przedstawiał się następująco:
11.00 Otwarcie konferencji
11.10 Wprowadzenie do IPv6
Maciej Demkiewicz, Patryk Schauer, Koło Naukowe Studentów Telekomunikacji i Teleinformatyki
11.50 Praktyczne aspekty wdrażania IPv6
mgr inż. Marcin Szreter, Cisco Systems
13.20 Przerwa
14.15 Dlaczego wdrożenie IPv6 jest ważne dla rozwoju Internetu
dr inż. Jan Kwiatkowski, Inżynieria Internetu Przyszłości
15.00 Wdrożenie IPv6 u ISP typu ETTH - case study
inż. Łukasz Piotrowski, KRT-NET
15.45 Translacja adresów w sieciach operatorskich w kontekście wdrażania protokołu IPv6
mgr inż. Łukasz Dudzinski, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
16.30 Zakończenie konferencji

Patronat honorowy nad konferencją objął Prorektor ds. studenckich
dr inż. Zbigniew Sroka.


Nasi licealiści z klas 1 i 2, którzy licznie przybyli na konferencję, wraz z opiekunami: panią Katarzyną Tomczyk-Sulimą i panią Anitą Kołaczek, wykazali się dużą aktywnością w trakcie konferencji, zdobywali w kolejnych quizach nagrody książkowe, koszulki i inne gadżety. W zorganizowanym na koniec konkursie nasi uczniowie odpowiedzieli prawidłowo na pytanie VPS4ALL i wygrali serwery VPS na okres roku darmowego ich użytkowania, czyli przez 356 dni, od czasu ich uruchomienia.
Młodzieży podobało się, mino temperatury za oknem. Bo trzeba zaznaczyć, że aura tego dnia męczyła okrutnie. No i gadżety również przyczyniły się do poprawienia samopoczucia uczestników ;]
Należy podkreślić, że jednym z organizatorów konferencji był nasz bardzo uzdolniony absolwent Maciej Demkiewicz, obecnie Student Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej i V- ce Prezes Koła Naukowego Studentów Telekomunikacji i Teleinformatyki.