Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w 2023 roku
Dodane przez knap dnia Lipiec 18 2023 10:00:00
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu na rok szkolny 2023/24.
Lista w pdf

Dodatkowe informacje dotyczące osób zakwalifikowanych:
Lista kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu na rok szkolny 2023/24.
Lista w pdf

Potwierdzenie woli podjęcie nauki w LO odbywa się poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty) do 28 lipca 2023 r.
Treść rozszerzona
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu na rok szkolny 2023/24.
Lista w pdf

Dodatkowe informacje dotyczące osób zakwalifikowanych:
Lista kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu na rok szkolny 2023/24.
Lista w pdf

Potwierdzenie woli podjęcie nauki w LO odbywa się poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty) do 28 lipca 2023 r.