STYPENDIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW GMINY STRZEGOM
Dodane przez knap dnia Listopad 14 2011 23:28:02
Stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom na okres od stycznia do czerwca 2012 r. - termin składania wniosków stypendialnych upływa 15 grudnia 2011 r.
Treść rozszerzona
Stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom na okres od stycznia do czerwca 2012 r. - termin składania wniosków stypendialnych upływa 15 grudnia 2011 r.
Zgodnie z uchwałą Nr 94/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2004 r. Nr 237, poz. 3655), stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25 roku życia, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia na konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych dotyczące laureatów jak i finalistów a także inne wybitne sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp., brane są pod uwagę także wysokie wyniki w nauce, aktywność na rzecz lokalnego środowiska, jak i inne specyficzne okoliczności istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia finansowego.
Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa
i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów.

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej:
http://bip.strzegom.pl/public/get_file_contents.php?id=196369
oraz w Biurze Obsługi Interesanta - parter pokój nr 15 (szklane drzwi)

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom,
Biuro Obsługi Interesanta, parter - pokój numer 15, tel. 74/ 8560-573

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 74 / 8560-588