Święto demokracji w LO
Dodane przez knap dnia Listopad 13 2011 22:42:30
10 listopada w LO odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. Procedura wyborcza przebiegała zgodnie z elementarnymi zasadami demokratycznymi. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali swoje mowy wyborcze oraz odpowiedzieli na trudne pytania społeczności szkolnej. Najważniejszym aspektem święta demokracji jest głosowanie w lokalu wyborczym. Nie inaczej było w LO. Była urna wyborcza, komisja czuwająca nad przebiegiem wyborów oraz karty do głosowania. Wyniki wyborów zostały zaprezentowane przed całą społecznością liceum:
Treść rozszerzona
10 listopada w LO odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. Procedura wyborcza przebiegała zgodnie z elementarnymi zasadami demokratycznymi. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali swoje mowy wyborcze oraz odpowiedzieli na trudne pytania społeczności szkolnej. Najważniejszym aspektem święta demokracji jest głosowanie w lokalu wyborczym. Nie inaczej było w LO. Była urna wyborcza, komisja czuwająca nad przebiegiem wyborów oraz karty do głosowania. Wyniki wyborów zostały zaprezentowane przed całą społecznością liceum: przewodniczący: Bartosz Bajda, wiceprzewodniczący Michał Świstek, skarbnikiem Zuzanna Konieczna, a opiekunem SU – p. Kamila Mazur. Podsumowaniem Święta demokracji w LO był występ słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości, który wykonała młodzież liceum pod bacznym patronatem Małgorzaty Kucharskiej i Beaty Suwart – Orzechowskiej. Pielęgnowanie tradycji demokratycznej i niepodległościowej wpisane jest w misję szkoły. Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu doskonale znajduje się w tej roli.