Zapisy do IX Konkursu Twórczości Bożonarodzeniowej
Dodane przez kasiats dnia Listopad 03 2011 02:06:52
Rozpoczynamy zapisy do IX konkursu Twórczości Bożonarodzeniowej
Treść rozszerzona
REGULAMIN IX KONKURSU TWÓRCZOŚCI BOŻONARODZENIOWEJ
1. CELE
• Podtrzymanie tradycji Bożonarodzeniowej.
• Stworzenie imprezy o charakterze szkolnym.
• Zachęta do twórczości artystycznej i nowatorskich pomysłów.
• Wyłonienie nowych talentów.
• Integracja zespołu klasowego
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
cz.1- „Świąteczne dekoracje”
 Świąteczny wystrój klasy

• w konkursie na wystrój klasy mogą wziąć udział wszystkie klasy posiadające pod swoja opieką gabinet lekcyjny (te klasy, które nie mają pod opieką żadnego gabinetu, mogą przejąć, pod opiekę, wolny gabinet lub gabinety klas trzecich- pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna-NAUCZYCIELA)
UWAGA!!!
Nie wolno przyklejać, taśmą klejącą, dekoracji do ścian, drzwi i sufitów, aby nie zniszczyć ich powierzchni!!!
• Ocena wystroju klas zostanie dokonana już 2 grudnia 2011roku!!!(po zajęciach lekcyjnych, w obecności przedstawicieli klas)
cz.2- „Świąteczne ozdoby”
 Ozdoby świąteczne, stroiki
 Kartki świąteczne
 Figurki świąteczne z modeliny, gipsu, masy solnej itp.

• w konkursie na ozdoby, figurki i kartki świąteczne mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie LO w Strzegomiu, którzy dostarczą wykonane i czytelnie podpisane ozdoby
do 2 grudnia 2011 roku. NIE PÓŹNIEJ!!!
• pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie /zawierające: klasy, imiona i nazwiska wykonawców należy składać do 25 listopada 2011roku,
do pani prof. Katarzyny Tomczyk-Sulimy

UWAGA!!!
Wszystkie ozdoby i dekoracje świąteczne wezmą udział
w KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM,
z którego dochód przeznaczony zostanie na akcję charytatywną
p.t.: „ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ”
cz.3- „Świąteczne prezentacje klasowe”
• w konkursie biorą udział klasy I i II liceum /cale klasy, bądź wytypowane osoby/
• klasa wybiera tylko jedną z następujących propozycji:

 kolęda tradycyjna lub współczesna;
 wiersz lub proza związana ze Świętami Bożego Narodzenia
 scenka teatralna /max. 10 minut/
• pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie /zawierające: klasy, imiona i nazwiska wykonawców oraz tytuł tylko jednej wybranej propozycji/ należy składać
do 25 listopada 2011 roku, do pani Katarzyny Tomczyk-Sulimy
• 1 próba weryfikacyjna odbędzie się na auli 7 grudnia 2011r.
• próba generalna odbędzie się na auli 14 grudnia 2011r.
• nad organizacją konkursu czuwają: wychowawcy klas, samorząd szkolny
i pani Katarzyna Tomczyk-Sulima
• Finał Konkursu odbędzie się 21 grudnia 2011 roku, po zajęciach lekcyjnych.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 grudnia 2011 roku.
• W tym dniu nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

3. PRZEBIEG KONKURSU
cz.1- „Świąteczne dekoracje”
 Świąteczny wystrój klasy
cz.2- „Świąteczne ozdoby”
 Ozdoby świąteczne, stroiki
 Kartki świąteczne
 Figurki świąteczne z modeliny, gipsu, masy solnej itp.
cz.3- „Świąteczne prezentacje klasowe”
• w konkursie biorą udział klasy I i II liceum /cale klasy, bądź wytypowane osoby/
• klasa wybiera tylko jedną z następujących propozycji:

 kolęda tradycyjna lub współczesna;
 wiersz lub proza związana ze Świętami Bożego Narodzenia
 scenka teatralna /max. 10 minut/

4. KOMISJA SĘDZIOWSKA
• w skład Jury wchodzą osoby niezwiązane bezpośrednio z żadnym zespołem klasowym
5. KRYTERIA OCENY SĘDZIOWSKIEJ:
cz.1- „Świąteczne dekoracje”
 Świąteczny wystrój klasy
• Oryginalność, pomysłowość, staranność i nowatorstwo
• Wrażenia estetyczne
cz.2- „Świąteczne ozdoby”
 Ozdoby świąteczne, stroiki
 Kartki świąteczne
 Figurki świąteczne z modeliny, gipsu, masy solnej itp.
• Oryginalność, pomysłowość, staranność i nowatorstwo
• Wrażenia estetyczne
cz.3- „Świąteczne prezentacje klasowe”
 kolęda tradycyjna lub współczesna
 wiersz lub proza związana ze Świętami Bożego Narodzenia
 scenka teatralna /max. 10 minut/
• Treść
• Interpretacja słowna i muzyczna
• Oryginalność, pomysłowość i nowatorstwo
• Kostiumy i wrażenia artystyczne

6. NAGRODY
• nagradzane są pierwsze trzy miejsca
• Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia.
21 grudnia 2011 roku, nastąpi uroczyste wręczenie nagród.